slabáPROGRAM, stav ke dni 06/25/2020

Loga konference


ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

„Čechova ultrazvuková konference”  +  Workshop pro porodní asistentky

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn).


10. – 12. září 2020 Clarion Hotel Olomouc

Odborný garant akce: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: 0099/16/2006, číslo akce: 60630, počet kreditů: 18. 


POZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jiří Sonek (Dayton, USA), František Grochal (Slovensko), Erik Dosedla (Slovensko), Jozef Záhumenský (Slovensko)

Daniela Fischerová, Dagmar Smetanová, Hana Jičínská, Ivana Kacerovská – Musilová, Filip Frühauf, Marian Kacerovský, Miroslav Břešťák, Pavel Vlašín,  Martin Hynek, Zdeněk Žižka, Stanislava Bašatová, Monika Frydrychová, Šárka Slabá, Pavel Calda (Česká republika)


ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ 2020

13:00 – 19:00    Registrace účastníků

14:45 – 15:00    Zahájení konference

15:00 – 18:00    ODBORNÝ PROGRAM

WORKSHOP: Ultrazvuk v onkogynekologii 

Daniela Fischerová, Filip Frühauf, David Cibula (Onkogynekologické centrum, 1. LF UK a VFN Praha)

15:00 – 15:15 Úvod (Daniela Fischerová)
15:15  – 15:45 Transvaginální ultrazvukové vyšetření žen ve fertilním věku (sterilita, pánevní bolest, VVV) (Filip Frühauf)
15:45 – 16:15 Transabdominální ultrazvukové vyšetření (metodologie) (Daniela Fischerová)
16:15 – 17:00 Transvaginální ultrazvukové vyšetření žen v postmenopauze (hodnocení endometria a ovariálních patologií)
17:00 – 18:00 Transabdominální ultrazvukové vyšetření (live scan) (Daniela Fischerová)

18:30 – 20:00    Zasedání výboru ČSUPG ČLS JEP a regionálních zástupců 


PÁTEK 11.ZÁŘÍ 2020

07:30 – 18:00    Registrace účastníků

8:30 – 8:35   Odborný program. Předsedá Dagmar Smetanová, Pavel Vlašín, František Grochal
8:35 – 8:50  Obtížné případy prenatální diagnostiky a konzultace rodičovského páru – kazuistiky. Ishraq Dhaifalah (FETMED a Gynekologicko-porodnická, KNTB, Zlín) 15  min
8:50 – 9:05  Spolehlivost prenatální diagnostiky závažných vrozených vývojových vad – retrospektivní analýza 2016-2018. Ivana Špálová, Marie Brejchová, Martina Skokanová (Gynekologicko-porodnická klinika FN v Motole, Praha)
9:05 – 9:35  Doriešené a nedoriešené syndrómy v prenatálnej diagnostike. František Grochal (Martin, Slovensko) 30 min
9:35-9:55 Ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje. Pavel Vlašín (Centrum prenatální diagnostiky Brno)
 9:55-10:15 Je pandemie COVID 19 rizikovým faktorem pro vznik úzkosti a deprese u těhotných žen? (multicentrická studie Pregmind) Šárka Slabá, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)
10:15-10:30 Harlequin ichthyosis – kazuistika. Anton Čunderlík (Univerzitná nemocnica Bratislava, Gynekologicko – pôrodnícka klinika a Neonatologická klinika Kramáre a Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava) 15 min
  Diskuse 15 min
11:00- 11:00 Přestávka
11:30-13:00   Pedes equinovari – prenatální diagnostika a postnatální management. Předsedá Stanislava Bašatová, Martin Hynek, Monika Frydrychová
11:30 – 11:50  Prenatální diagnostika (embryologie, terminologie, ultrazvuk).  Martin Hynek (Gennet, Praha) 20 min
11:50 – 12:10  Postnatální ortopedický management. Monika Frydrychová (Ortopedická klinika 1.LFUK Nemocnice na Bulovce) 20 min
12:10 – 12:30  Prenatální a postnatální konzultace rodičů. Stanislava Bašatová (Občanské sdružení Achilleus) 20 min
  Diskuze 10 min
13:00 – 14:30 Přestávka na oběd
14:30 – 17:00    LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ Předsedá: Pavel Calda
14:30- 15:30 20.-22. týden těhotenství – základní a expertní ultrazvukové vyšetření v těhotenství. Miroslav Břešťák (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)
  Diskuze 10 min.
15:30-15:45 Indikace k neinvazivnímu prenatálnímu testování. Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 15 min.
15:45 – 17:00  Ultrazvukový screening těhotenských komplikací v I. trimestru – výchozí vyšetření v těhotenství: morfologie plodu, stanovení rizika preeklampsie, vyšetření arteria uterina, chorionicita u dvojčat.  Miroslav Břešťák  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)
17:00 Zakončení prvního dne konference

SOBOTA 12. ZÁŘÍ 2020

08:00 – 14:00    Registrace účastníků

8:30 – 14:00   ODBORNÝ PROGRAM
8:30 – 9:30 Krevní oběh plodu v ultrazvukovém obraze.  Předsedá Hana Jičínská, Viktor Tomek
  Přínos Dopplerovských technik při vyšetření kardiovaskulárního aparátu plodu. Hana Jičínská (20 min)
  Patofyziologie srdečního selhání u plodu. Viktor Tomek (25 min)
  Diskuze
9:30-10:30 LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ SRDCE PLODU  Předsedá: Pavel Calda
  Vyšetření srdce plodu – live scan ve II. trimestru .(morfologie, Doppler) Viktor Tomek, Hana Jičínská (60min)
10:30 -11:00 Přestávka
11:00 – 12:00 Předčasný porod.  Předsedá Marian Kacerovský, Ivana Kacerovská Musilová
  Recentní pohled na antibiotika u předčasného porodu.  Marian Kacerovský (FN Hradec Králové) 15 min
  Nadledvina plodu v ultrazvukovém obraze – klinické implikace. Ivana Kacerovská Musilová. 15 minut
  Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru (diagnostika, indikace, provedení, výsledky). Miroslav Gregor (FN Hradec Králové)  15 min.
  Diskuze
   
12:00 – 14:00 Varia Předsedá Jozef Záhumenský, Erik Dosedla
12:00-12:10 HyCoSy – naše výsledky. Robert Středa (Gynekologie s.r.o., Pardubice
12:10 – 12:30   Ultrazvuk na pôrodnej sále. Jozef Záhumenský (Bratislava) 20 min
12:30 – 12:50  Abnormálne invazívna placenta. Erik Dosedla (Košice) 20 min
12:50 – 13:00  Syndrom Noonanové při screeningu v I. Trimestru. Petr Polák, Jiří Hyánek  (U.S.G. POL s.r.o., Olomouc) 10 min
13:00 -13:15  Dilatace cavum septi pellucidi u plodů s mikrodelecí 22q11. Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Dita Kilijánová (Gennet, Praha) 15 min
13:15-13:30 Těžká fetomaternální hemorhagie léčená intraumbilikálními transfuzemi. Julie Čuková, Zdeněk Žižka, Alena Frýdlová, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)
13:30-13:45 Časná a pozdní růstová restrikce plodu – studie Truffle1 a 2. Andrej Černý, Pavel Calda  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)
13:45-14:00 Novinky ve screeningu, prevenci a managementu preeklampsie. Pavel Calda, Martina Andrášová (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 20 min.
14:00-14:15 Nové postupy v prenatální péči. Pavel Calda a kol.
14:15 Závěr konference a oběd

WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY  

Pátek, 11.9.2020

Pátek, 11.9.2020 11:00 -13:00 sál č. 2

WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY
Spolupořadatel: Česká komora porodních asistentek z.s.
Ukázky praktického vyšetřování a nácvik na ultrazvukovém fantomu
UZ screening v I.trimestru – por.as. Helena Valtrová
UZ screening ve II. trimestru – por. as. Veronika Pažúrová
UZ screening v III.trimestru – por.as. Martina Dotzauerová
 
Nácvik praktického vyšetření na fantomu, pod vedením lektorek.
Cena workshopu: 500 Kč (pouze pro porodní asistentky, v rámci jednodenní registrace)