PROGRAM, stav ke dni 06/25/2020

Loga konference


ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

„Čechova ultrazvuková konference”  +  Workshop pro porodní asistentky

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn).


10. – 12. září 2020 Clarion Hotel Olomouc

Odborný garant akce: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: bude stanoveno, počet kreditů: 18. 


POZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jiří Sonek (Dayton, USA),  František Grochal (Slovensko), Erik Dosedla (Slovensko), Jozef Záhumenský (Slovensko)

Daniela Fischerová, Dagmar Smetanová, Hana Jičínská, Ivana Kacerovská – Musilová, Filip Frühauf, Marian Kacerovský,  Miroslav Břešťák, Pavel Vlašín,  Martin Hynek, Zdeněk Žižka, Stanislava Bašatová, Monika Frydrychová, Šárka Slabá, Pavel Calda (Česká republika)


ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ 2020

13:00 – 19:00    Registrace účastníků

14:45 – 15:00    Zahájení konference

15:00 – 18:00    ODBORNÝ PROGRAM

WORKSHOP: Ultrazvuk v onkogynekologii  (3 hodiny)

Daniela Fischerová, Filip Frühauf, David Cibula (Onkogynekologické centrum, 1. LF UK a VFN Praha)

15:00 – 15:15 Úvod (Daniela Fischerová)
15:15  – 15:45 Transvaginální ultrazvukové vyšetření žen ve fertilním věku (sterilita, pánevní bolest, VVV) (Filip Frühauf)
15:15 – 15:45 Transabdominální ultrazvukové vyšetření (metodologie) (Daniela Fischerová)
16:15 – 17:00 Transvaginální ultrazvukové vyšetření žen v postmenopauze (hodnocení endometria a ovariálních patologií)
17:00 – 18:00 Transabdominální ultrazvukové vyšetření (live scan) (Daniela Fischerová)

18:30 – 20:00    Zasedání výboru ČSUPG ČLS JEP a regionálních zástupců(účastníci získají certifikát o účasti na workshopu)

 

PÁTEK 11.ZÁŘÍ 2020

07:00 – 18:00    Registrace účastníků

08:00 – 13:00   ODBORNÝ PROGRAM (hlavní sál č. 1) + 11:00-13:00 WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY  ( sál č. 2)

8:30 – 9:30 Předčasný porod. Předsedá Marian Kacerovský, Ivana Kacerovská Musilová
  Recentní pohled na antibiotika u předčasného porodu. Marian Kacerovský (FN Hradec Králové)  20 min.
  Nadledvina plodu v ultrazvukovém obraze – klinické implikace. Ivana Kacerovská Musilová. 20 minut
  Emergentní cerkláž při prolabovaném vaku blan ve II. trimestru (diagnostika, indikace, provedení, výsledky). Miroslav Gregor (FN Hradec Králové)  20 min.
  Diskuze

 

Prenatální neinvazivní diagnostika  předsedá Martin Hynek, Jiří Sonek

Indikace k neinvazivní prenatální testování. Pavel Calda (Praha) 20 min.


Ultrazvuk na pôrodnej sále. Jozef Záhumenský (Bratislava) 20 min

Abnormálne invazívna placenta. Erik Dosedla (Košice) 20 min

Diskuze 10 min.

10:30- 11:00  Přestávka
11:30-13:00   Pedes equinovari – prenatální diagnostika a postnatální management
11:30 – 11:50  Prenatální diagnostika (embryologie, terminologie, ultrazvuk)  Martin Hynek  (Gennet, Praha) 20 min
11:50 – 12:10  Postnatální ortopedický management. Monika Frydrychová (Ortopedická klinika 1.LFUK Nemocnice na Bulovce) 20 min
12:10 – 12:30  Prenatální a postnatální konzultace rodičů. Stanislava Bašatová (Občanské sdružení Achilleus) 20 min
  Diskuze 10 min

.

13:00 – 14:30 Přestávka na oběd


 14:30 – 17:00 LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ 

Předsedá: Pavel Calda

14:30- 15:30

20.-22. týden těhotenství – základní a expertní ultrazvukové vyšetření v těhotenství. Miroslav Břešťák  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

Diskuze 10 min.

15:30 – 17:00

Ultrazvukový screening těhotenských komplikací v I. Trimestru  – výchozí vyšetření v těhotenství: morfologie plodu, stanovení rizika preeklampsie, vyšetření arteria uterina, chorionicita u dvojčat.  Miroslav Břešťák  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

17:00       Zakončení prvního dne konference


SOBOTA 14. ZÁŘÍ 2019

08:00 – 14:00    Registrace účastníků

09:00 – 14:00   ODBORNÝ PROGRAM

9:00-10:00  LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ SRDCE PLODU Předsedá: Pavel Calda

Vyšetření srdce plodu – live scan ve II. trimestru (morfologie, Doppler) Viktor Tomek, Hana Jičínská (60min)

10:00 – 10:45  Srdeční vady plodu v ultrazvukovém obraze 
Předsedá Hana Jičínská, Viktor Tomek

Přínos Dopplerovských technik při vyšetření kardiovaskulárního aparátu plodu Hana Jičínská (20 min)
Patofyziologie srdečního selhání u plodu Viktor Tomek (25 min)


10:45 -11:15  Přestávka


11:15- 13:30

HyCoSy – naše výsledky. Robert Středa (Gynekologie s.r.o., Pardubice)


Doriešené a nedoriešené syndrómy v prenatálnej diagnostike. František Grochal (Martin, Slovensko) 30 min


Novinky ve screeningu, prevenci a managementu preeklampsie. Martina Andrášová, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha) 20 min.

Obtížné případy prenatální diagnostiky a konzultace rodičovského páru – kazuistiky. Ishraq Dhaifalah (Fetmed, Olomouc) 15  min

Rizikové faktory pro vyvolání úzkosti a deprese u těhotných žen během pandemie COVID-19.  (multicentrická studie Pregmind) Šárka Slabá, Pavel Calda (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

Syndrom Noonanové při screeningu v I. Trimestru. Petr Polák, Jiří Hyánek  (U.S.G. POL s.r.o., Olomouc) 10 min

Dilatace cavum septi pellucidi u plodů s mikrodelecí 22q11. Dagmar Smetanová, Martin Hynek, Dita Kilijánová (Gennet, Praha) 15 min

Spolehlivost prenatální diagnostiky závažných vrozených vývojových vad – retrospektivní analýza 2016-2018. Ivana Špálová, Marie Brejchová, Martina Skokanová (Gynekologicko-porodnická klinika FN v Motole, Praha

Těžká fetomaternální hemorhagie léčená intraumbilikálními transfuzemi. Julie Čuková, Zdeněk Žižka, Alena Frýdlová, Pavel Calda   (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

Ultrazvuková diagnostika rozštěpových vad obličeje. Pavel Vlašín (Centrum prenatální diagnostiky Brno)

Časná a pozdní růstová restrikce plodu – studie Truffle1 a 2. Andrej Černý, Pavel Calda  (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)

13:30

Nové postupy v prenatální péči. Pavel Calda a kol.
 


14:00      ZAKONČENÍ KONFERENCE


 


WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY  

Pátek, 11.9.2020

WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY
Spolupořadatel: Česká komora porodních asistentek z.s.

  1. UZ screening v I.trimestru – por.as. Helena Valtrová
  2. UZ screening v II.trimestru – por. as. Veronika Pažúrová
  3. UZ screening v III.trimestru – por.as. Martina Dotzauerová

Nácvik praktického vyšetření na fantomu, pod vedením lektorek.

(Ukázky praktického vyšetřování a nácvik na ultrazvukovém fantomu)

Cena workshopu: 500 Kč (pouze pro porodní asistentky, v rámci jednodenní registrace)